Gürsu Sülük

Gürsu Sülük Tedavisi
Günümüzde birçok hastalık için birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş olup, tıptaki yerini almışlardır. Fakat geçmişten günümüze kadar bir şekilde gelebilen sülük tedavisi, altı çizilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Sülük tedavisi, tüm dünyada birçok ülke tarafından kullanılmakta olan, çok sayıda hastalığa iyi gelebilen, birçok kesimce kabul görmüş olan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sülük tedavisi, özellikle Avrupa ve Amerika’da yoğun bir şekilde kullanımda olan ve gerekli değerin verildiği bir tedavi yöntemidir. Ülkemizde de kullanılan tıbbi sülükler ile tedavi yöntemi mümkün olabilmektedir. Ülkemiz bu açıdan çok şanslı bir ülkedir. Zira ülkemiz tıbbi sülüklerin içerisinde bulunduğu bir ülkedir. Dünyadaki sülük ticaretinin 1/3’ünü taşıyan Türkiye, gerekli önlemlerin alınması ile bu sülükleri koruma altına almış ve üretime geçmiştir. Özellikle küresel ısınma ve sık kullanılmaları sebepleri ile Avrupa’da artık neredeyse tıbbi sülükler bulunamamaktadır. Ülkemize göre, özellikle Avrupa sülük tedavisine gerçek anlamda gereken değeri vermektedir. Bugün Avrupa’da çok sayıda sülük tedavi merkezi bulunmaktadır. Ülkemizde de bu tarz yerler bulunmakta ve sülük tedavisi sağlanmaktadır. Bursada sülük tedavisi bursa hacamat merkezi tarafından şifalar sunmaktadır.

Sülüğün iyileştirme şekline baktığımızda, halk tarafından kan emici olarak görülen bu hayvan aslında zehirli kanın emilmesiyle değil kan emişi sırasında vücuda enjekte ettiği salgılar ile hastalıklara tedavi olarak sunulmaktadır. Tedaviyi gerçekleştiren sülükler çok sayıda biyoaktif madde ile birçok olumlu etkiyi gerçekleştirmektedirler. Gürsu sülük tedavisi de bu tıbbi sülüklerin kullanımı ile birçok hastaya şifa sunmaktadır.
Tıbbi sülükler bizlerin enjektöre çektiğimiz ilaçlardan tek fark olarak, bu ilaçlar bizler tarafından değil, kendi kendine ağzından vererek tedaviyi uygulamaktadırlar. Ayrıca sülüklerin ortasındaki kanalda ilaç olarak tanımlanmakta olan ve içerisinde 105 kadar biyoaktif madde bulunman bir salgı biriktirilmektedir. Sülükleri ilaç haline dönüştürmekte olan bu özelliği, biriktirilen bu salgıda bulunmaktadır. Bursada sülük tedavisi de bu salgıdan yararlanarak birçok hastaya hizmet vermektedir. Dolayısı ile halk arasında kan emici olarak tanımlanan sülük, kan emici değil, birçok etkisi ile ilaç olarak tanımlanan salgısının insan dolaşımına aktaran bir canlıdır.
Gürsu sülük tedavisi sayesinde birçok hasta tarafımızca bu salgı ile tanışmaktadır. Günümüzde sülük tedavisi, bu kadar etkili maddeyi bir arada bulunduran ve de hiçbir yan etki oluşturmadan, tamamen doğal yollarla tertip edilen ve birçok hastalıkta kullanılan bir uygulama olarak, tekrar değeri anlaşılmış olan bir tedavi yöntemi olarak tüm dünya tarafından kullanılmaktadır.