HADİS-İ ŞERİFLER

HADİS-İ ŞERİFLER

Hacamat: Sağlığı korumak veya tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan almaktır. Sözlükte; “Emmek” anlamına gelen “Hacm” kökünden gelir. Tıbbî tabir olarak “Kan aldırma” diye ifade edilir. Bu işi yapan kimseye, “Hacim” ya da “Haccâm” denir. Kan alma işinde kullanılan alete, “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.

  • Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘…Kuşkusuz ki sizin kendisi ile tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi, hacamat olmaktır…’ buyurdu.” Müslim 1577/62
  • Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Eğer sizin tedavi olduğunuz herhangi bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’ buyurdu.” Buhari 12/5724, Müslim 2205/71, Ebu Davud 3857, İbni Mace 3476
  • Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Şifa üç şeydedir: 1) Bal şerbeti içmekte, 2) Hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) ve 3) Ateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim’ buyurdu.” Buhari 12/5721, Müslim 2205/71, İbni Mace 3491
  • Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi: “Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) başı bir bezle örtülmüş olarak geldi ve: Hacamat yaptırmadan buradan ayrılmam, çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim: ‘Hacamatta şifa vardır’ buyuruyordu, dedi.” Buhari 12/5733
  • Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) meleklerden uğradığım her büyük cemaatin hepsi bana: –Ey Muhammed! Hacamat olmaya devam et, dediler.” İbni Mace 3477
  • Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) uğradığım melekler bana: –Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmayı emret, dediler.” İbni Mace 3479, Tirmizi 2127