MİGREN

MİGREN NEDİR

Migren günümüz insanlarında yaygın bir şekilde bulunan bir hastalıktır. Genel anlamda baş ağrısı olarak ifade edilmektedir. Bu baş ağrısının tekrarlanması sonucu insan vücudu çok zarar görmektedir. Bir süre sonra migren hastalığı yüzünden insanlar iş yapamamaktadır.

Migren hastalığı kişilere kalıtsal yollarla da gelebilmektedir. Migren atağının bir çok belirtisi bulunmaktadır. Başımızın bir bölümünde meydana gelen ağrılar en önemli belirtisidir. Ayrıca bulantı ve gözümüzün önünden siyah benek ve lekelerin uçuşması migren atağının belirtilerindendir. Ayrıca migren hastalarında konuşma güçlüğü bulunmaktadır.Bursa hacamat merkezinde yapılan kafa hacamatı, eski migrene çok iyi gelmekle birlikte yeni oluşmaya başlayan migreni ise birkaç seantan sonra geçmektedir.

NİÇİN MİGREN HASTASI OLURUZ

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte beyin kandamarları ve beynin sinir iletimindeki kimyasal madde değişiklikleri sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kadınlardaki hormon değişikliği migren ağrısına yol açabilir. Bursa Hacamat Merkezi Genetik (aileden gelen, kalıtsal) faktörler konusunda çalışmalar sürmektedir. Annesi ya da babası migren hastası olan birinin migren hastası olma ihtimali %40 dır. Hem annesi hem babası migren hastası olan birisi %75 oranında migren hastası olabilir ki bu çok yüksek bir ihtimaldir.

HACAMAT VE MİGREN

Migren, modern tıbbın sebebini ve tedavisini henüz keşfedemediği hastalıkların başınbas_agrisi_5560
da gelmektedir.. Hadiste buyrulduğu üzere Allah c.c. dermanını yaratmadığı hastalığı vermemiştir, dolayısı ile migren tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Ağır yan etkileri olan kimyasal ilaçlardan şifayı olmadık yerlerde arıyoruz, halbuki yarım saatlik basit bir işlemle yani hacamatla migrenden kurtulmak için yeterlidir.

Migrenin sebebi ense bölgesindeki birikintilerin kan ve bio-enerji dolaşımını bloke etmesinden kaynaklanmakta ve yapılması gereken de mevzu bahis bölgeyi toksinlerden arındırmaktır…

Hacamat Kupa tedavisin migrende başarı oranı %90 civarındadır. Bursa Hacamat Merkezi’nde yaklaşık 3-5 seans birer ay arayla yapılmakta, kişi ilk seansta rahatlamakta ağrılardan ataklardan büyük oranda kurtulmaktadır.